בניית תקציב שכר? – 5 נקודות שחייבים לדעת

השכר הינו גורם מרכזי במערכת התגמולים בארגון, למרות עליית חשיבותם והדגשתם של התגמולים הבלתי חומריים נוטה הרוב לקבל את הקביעה שהכסף הוא עדין אחד האמצעים העיקריים לתגמול ולהשפעה על ההתנהגות האנושית בעבודה. בכתבה זו נעבור על התהליך בניית תקציב שכר.

עבודה היא חוזה פסיכולוגי המוגדר כצפיות מעשיות, רגשיות והטבות אשר העובדים והמעסיקים יכולים לקבל אחד מהשני, מבוסס כעל עסקית חליפין בין הצדדים שמתבססת על בטחון תעסוקתי  כתמורה לנאמנות.

לשכר משמעות ברמת צרכים חומריים גבוהה וצרכים חברתיים. גובה השכר מהווה לעיתים הגדרת ערך עצמי שהעובד מעריך עצמו ערך חברתי וכלכלי.  עובד שואף לאיזון ולשווי משקל בין תרומתו לתגמוליו וכמו כן בין אלה של עובדים אחרים אליהם הוא משווה עצמו.

מערכת השכר אמורה להשתלב באסטרטגיה הארגון בסביבה תחרותית  ולהיות מותאמת לתוצאות העסקיות  של הארגון. בניית תקציב השכר הוא תהליך חשוב למימוש אסטרטגית משאבי אנוש שבארגון.

השכר בארגון תחרותי צריך להיות מבוסס על פי ידע, כישורים , תוצאות, עבודה בקבוצה ותרומת העובד לארגון, תגמולים אלה נחשבים כחשובים ביותר לעובד.

שכר נתפס כהסכם משפטי- חוזה, בבסיסו קבוע ואינו ניתן לשינוי בשל חוקי עבודה,  לא מומלץ לפגוע בשכרו של העובד  על מנת לשמור על שקט תעשייתי, אך במסגרת “הקבוע” יש לחשוב על “פתרונות יצירתיים” המאפשרים בניית מהלכים המגמישים ומתאימים לצורכי הארגון,  והופכים כלי זה לכלי ניהולי המשפר ביצועי העובד ביחס למטרות הארגון.

אנו מלווים ארגונים בבניית תקציב שכר העונה לצורכי הארגון וכן ליווי תהליכי שינוי במבנה שכר קיים.

כתבה זו נכתבה על-בסיס אסטרגית בנית תקציב שכר  לאחד מלקוחותינו.

כדי להצליח בהתאמת העובדים המתאימים ביותר לארגון שלך,  חשוב להקפיד על בנית תקציב שכר נכון. צרו קשר לקבלת יעוץ ראשוני בחינם.

דוגמא לראשי פרקים כבסיס לבניית תקציב שכר

  • בחינת תכניות פיתוח בהתאם לאסטרטגיה הארגון – (קליטה/פיטורי עובדים, פרויקטים מיוחדים).
  • איסוף נתוני בסיס – עלות ממוצעת לפי תחומים משנה קודמת.
  • תחומי שכר

o      צפי השפעות חיצוניות  על השכר (הסכמים קיבוציים , תוספותיוקר, שכר מינימום, הערכות לעדכוני שכר בשל שינויים בשוק העבודה לסקטורים  מסוימים).

o      צפי השפעות פנימיות – דיוני שכר עם  וועד העובדים(במידה וקיים) שינויים חריגים בשל שינויי תפקיד.

  • תכניות פיתוח מנהלים עובדים הדרכות.
  • תכניות רווחה ארגוניות, רווחת פרט.  ועוד

הערכות הכספיות מאוחדים לתקציב מש”א לאחר אישור תקציב השנתי כולל תקציב מש”א הופך לבסיס תכנית העבודה השנתית ביצוע ובקרה.

אנו מסייעים במציאת נקודות בחינה התאמה תצרכים החדשים של הארגון ובניית תקציב תואם לאסטרטגית הארגון.

כתבה זו נכתבה על-בסיס אסטרגית בנית תקציב שכר  לאחד מלקוחותינו.

כדי להצליח בהתאמת העובדים המתאימים ביותר לארגון שלך, חשוב להקפיד על בנית תקציב שכר נכון. צרו קשר לקבלת יעוץ ראשוני בחינם.

Comments

comments